Rejestracja zgłoszeń do Promocji została zakończona z powodu wyczerpania puli nagród.

INFORMACJE KONTAKTOWE

INFORMACJE O ZAKUPIE

Aby zweryfikować swoje prawo do promocji, dowód zakupu musi jasno i czytelnie wskazywać datę zakupu, nazwę sprzedawcy końcowego, model/nazwę narzędzia i cenę zakupu.

Akceptowane formaty plików to .jpg, .png lub .pdf. Maksymalny rozmiar pliku to 3 MB.

Klikając przycisk Wyślij, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę DEWALT zgodnie z jej Polityką ochrony danych osobowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości i informacji.